Akten en Reglementen

Een akte is een officieel document.

Volgens paragraaf 2. Akten en vonnissen, artikel 156 uit het eerste boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:

“Akten zijn ondertekende geschriften bestemd om tot bewijs te dienen”

De volledige tekst is hier te vinden op de website van de overheid.

Er zijn wettelijk twee soorten akten:

  • Authentieke akten.
    Deze worden opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris.
    Een door een notaris vastgelegde akte zoals de eigendomsakte heet een notariële akte.
  • Onderhandse akten.
    Deze kunnen door eenieder worden opgesteld.