Eigendomsakte

De eigendomsakte ook wel overdrachtsakte genoemd, is opgemaakt door een notaris bij de koop van het appartement en bij overdracht aan de nieuwe eigenaar overhandigd.
Deze akte is tevens bij het Kadaster geregistreerd.

In deze eigendomsakte staat wie welk perceel aan wie verkoopt en levert, en voor welke prijs.

De eigendomsakte is een notariële akte (zie artikel 37 van de Wet op het notarisambt) waarin de koopovereenkomst is opgenomen.
Door inschrijving van de eigendomsakte wordt iemand eigenaar van het appartement.

Eigendomsakte is een partij-akte waarbij een onroerende zaak of een registergoed in eigendom wordt verkregen.