Transponeringstabel

Een transponeringstabel is een tabel die gebruikt wordt om aan te geven waar de inhoud van artikelen uit een oud wetboek terug te vinden zijn in een nieuw wetboek.

Voorbeeld.
Artikel 876c uit het (oude) Burgerlijk Wetboek (BW) is in het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) te vinden onder 5:128 (wetboek 5, artikel 128).

Download hier de transponeringstabel m.b.t. het Reglement van Splitsing van Eigendom vastgesteld naar aanleiding van de wet van 7 september 1972 tot herziening van de regeling in het Burgerlijk Wetboek betreffende splitsing in appartementen geldende voor de VvE.