Reservefonds

Het reservefonds van de VvE

Iedere VvE is sinds 2008 bij wet (BW 5:126) verplicht om geld op zij te zetten voor groot onderhoud.

Dit groot onderhoud wordt vastgelegd in het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP).
Dit plan wordt opgezet en beheerd door Technisch Adviesbureau PBS te Vlaardingen en beheerd door de administrateur en het bestuur van de VvE.

De administrateur incasseert maandelijks per eigenaar de vastgestelde VvE bijdrage waarvan een deel in het reservefonds wordt gestort.

Het reservefonds kan worden gebaseerd op 0,5% van de herbouwwaarde van het complex of op basis van een MOP van maximaal 5 jaar oud.
Het reservefonds van de VvE is gebaseerd op 0,5% van de herbouwwaarde.
De herbouwwaarde van het complex is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 24.595.700,- en vermeld in de jaarstukken die men ieder jaar ontvangt (ALV).

De stand van de algemene reserve is per 01-01-2021 € 356.594,- en vermeld in de jaarstukken die men ieder jaar ontvangt (ALV).

Iedere eigenaar heeft een aandeel in het reservefonds.
Dit bedrag dient men (verplicht) op te geven aan de fiscus!
(belastingaangifte per 31 december van het jaar, te weten het aandeel van de reserves van de vereniging)

Uw aandeel is op de volgende manier te berekenen!

De vereniging bestaat uit 23896 delen.
Ieder appartement / dagwinkel / garage bestaat uit een vastgesteld aantal delen.
(zie de Splitsingsakte voor het deel van uw appartement, dagwinkel of garage)

Voorbeeld:
Appartement met 178 delen

Berekening:
Bedrag algemene reserve per 31 december van het lopende jaar : 23896 = getal x 178 = het aandeel in € (per jaar).

Voor 2021 betekend dit: € 356.594 : 23896 = 14.92 x 178 = € 2656,-

Overigens wordt dit bedrag (bijv. bij verkoop) nimmer uitgekeerd maar blijft wettelijk ten goede van de reserves van de VvE!