Splitsingstekening

Een splitsingstekening is onderdeel van de splitsingsakte.
Op deze tekening staan de grenzen van de gemeenschappelijk ruimten en de privé-gedeelten van de appartementen.

De splitsingstekening moet aan bepaalde eisen voldoen.
Deze eisen zijn geregeld bij algemene maatregel van bestuur.

Informatie hieromtrent kan worden verkregen bij de notaris.
De splitsingstekening wordt ook ingeschreven in de openbare registers.

Zie ook artikel 109 uit het Burgerlijk Wetboek Boek 5, Zakelijke rechten.