Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit vrijwilligers (eigenaars uit de VvE)

Contact met het bestuur gaat via het contactformulier.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter
Dhr. M. Otting (blok D) nr. 237

Bestuursleden
Vacture (blok A)
Mevr. L. Vrolijk (blok B) nr. 143
Dhr, D. Brouwer (blok C) nr. 171
Dhr. M. Wiegel (blok D) nr. 239

Administrateur (tevens voor eigenaars van winkels en garages)
Dhr. F. Palm (bereikbaar op nr. +31104375724) of via het contactformulier

Contact
Heeft u vragen en/of opmerkingen aangaande de VvE dan kunt u bij de vertegenwoordig(st)er van uw blok terecht.
Indien een vertegenwoordig(st)er niet bereikbaar is, dan kunt u ook een briefje aan desbetreffende in zijn of haar brievenbus deponeren.
Noteer wel uw naam en huisnummer hierop en uw telefoonnummer en/of e-mailadres zodat er indien nodig contact met u opgenomen kan worden!

U kunt ook gebruik maken van de contactformulieren op de website of de administrateur informeren.

Benoeming en ontslag van VvE bestuur
Het VvE bestuur wordt door de vergadering benoemd uit diegenen die zich voor de functie verkiesbaar stellen en geldt in principe dat degene die zich verkiesbaar stelt en de meeste stemmen op zich weet te vestigen, bestuurder wordt.
Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde door de vergadering worden ontslagen, waarbij geldt dat een vrijwillige bestuurder te allen tijde ontslag kan nemen.

Bestuursvergaderingen
De datum van een vergadering zal uiterlijk een week voorafgaand via de website kenbaar worden gemaakt.

Vanaf een half uur voorafgaand aan de bestuursvergadering hebben eigenaars de mogelijkheid om stukken aan te leveren m.b.t. zaken die de VvE betreffen.
Deze zullen door het bestuur in behandeling worden genomen.
Men krijgt hierop schriftelijk (via e-mail) antwoord (een werkend e-mailadres is derhalve wel noodzakelijk)
Stukken kunnen tot drie dagen voorafgaand aan een bestuursvergadering aan het bestuur worden ingestuurd.

Contact met het bestuur kan tevens via het contactformulier.
Dit is ook te gebruiken om uw stukken (eerder) aan te leveren!

Anonieme inzendingen worden niet gelezen en/of behandeld.