Blokverwarming

De Vereniging maakt gebruik van een zogenaamde blokverwarming waarop alle woningen en winkelpanden zijn aangesloten.
Voor het verbruik betaald men maandelijks een ‘voorschot’.

Hierin zit een deel voor eigen verbruik maar ook een deel voor het gemeenschappelijke verbruik.
Denk hierbij aan kosten voor gas, elektra, water, transport en onderhoud*.

Het voorschot is ook afhankelijk van het verbruik in het voorgaande stookjaar (juli t/m juni) en de kosten van Ista.

Vanuit het ketelhuis wordt via leidingen het verwarmde water naar de woningen en winkels getransporteerd.
Eens per jaar wordt het ketelhuis en alle zich daarin bevindende apparatuur door een erkend en gecertificeerd bedrijf bezocht en waar nodig onderhoud gepleegd.
Ook worden er verplichte keuringen uitgevoerd.

Het systeem is in het complex ‘onderverdeeld’ en voorzien van de benodigde appendages.
Leidingen zijn in het verleden (1964) ‘aaneengesloten’ in het complex aangelegd, wat wil zeggen dat deze één geheel vormen doordat ze van / via de ene naar de andere woningen / bedrijfspanden / garages gaan en terug!

Afsluiten / doorhalen (bijv. maar niet uitsluitend zagen) van de deze leidingen in een woning / bedrijfspand / garage betekend dus dat anderen geen warmte meer kunnen ontvangen.
Dit is derhalve dan ook nimmer toegestaan!

In elk blok bevinden zich hoofdafsluiters waarmee het gehele blok dichtgezet kan worden.
Dit mag alleen door een daarvoor bevoegd persoon worden gedaan!

Na deze afsluiters bevinden zich strengafsluiters waarmee een bepaald deel van een blok dichtgezet kan worden.
Deze afsluiters bevinden zich in een zgn. aanvoer- en retourleiding.
Ook deze mogen alleen door een daarvoor bevoegd persoon worden dichtgezet (of met schriftelijke toestemming van de administrateur of het bestuur) worden dichtgezet!

Het systeem is tevens onderverdeeld in een ‘eigen’ deel en een gemeenschappelijk deel.
Het eigen deel zijn de radiatoren, thermostaatkranen, voetventielen en eventueel zelf (al dan niet voorheen door vorige bewoners) aangebrachte afsluiters en leidingen in appartementen / bedrijfspanden / garages.
Onderhoud en kosten aan deze zaken zijn voor rekening van desbetreffende eigenaar, die derhalve ook zelf voor onderhoud zorg dient te dragen.
Verschillende aannemers voeren daar (tegen betaling) onderhoud aan.
Via internet kan men offertes aanvragen en/of contact zoeken.
Het gemeenschappelijke deel betreffen de hoofd- en strengafsluiters, originele stalen aanvoer en retourleidingen en eventuele meters op deze leidingen.
Deze moeten te allen tijde (waar noodzakelijk in overleg met eigenaar) bereikbaar zijn voor onderhoud en/of bij calamiteiten!

De digitale meters zijn eigendom van ISTA.
Deze worden door ISTA gemonteerd.
Men mag deze in geen enkel geval zelf verwijderen!
Bij het vervangen / plaatsen / verwijderen van één of meerdere radiatoren dient men direct (vooraf) ISTA en de administrateur te informeren!

Meer info over ISTA vindt men hier.

In de maanden mei t/m augustus / september (afhankelijk van de weersomstandigheden) gaat het systeem in principe uit.
In deze periode wordt er door de fa. Feenstra onderhoud gepleegd en indien noodzakelijk keuringen uitgevoerd en kan men indien noodzakelijk of gewenst zelf onderhoud (laten) plegen aan radiatoren en/of bijbehorende thermostaatkranen en voetventielen (denk hierbij bijvoorbeeld aan vervanging).
Denk er aan vooraf eerst de administrateur en/of het bestuur te informeren!

In principe is onderhoud of vervanging tijdens het in bedrijf zijn van het systeem ongewenst.
Uitzondering hierop is uiteraard bij calamiteiten!

*Indien men geheel van het systeem afgesloten wordt (bijv. maar niet uitsluitend door het plaatsen van een eigen ketel) betaald men nog steeds ‘verplicht’ te allen tijde mee aan het gemeenschappelijke deel!

Onderhoud in het appartement / dagwinkel aan dergelijke zaken dient men door een technisch en erkend installateur te laten plaatsvinden!
Denk er aan vooraf eerst de administrateur en/of het bestuur te informeren!

Schade ontstaan door eigen onderhoud of in eigen opdracht zijn zowel op de korte als op de lange termijn voor rekening van de eigenaar/opdrachtgever!
De verzekering van de VvE zal hier niet voor kunnen worden benaderd.

Meld vooraf aan de administrateur en/of het bestuur van de VvE de geplande werkzaamheden.
Alleen met schriftelijke toestemming (kan per e-mail) van de administrateur en/of het bestuur mogen (kunnen) de werkzaamheden plaatsvinden!

Dit i.v.m. het afsluiten van streng- en/of hoofdafsluiters en mogelijk drukverlies in het systeem, waardoor andere panden zonder warmte komen te staan!

Bezint eer ge begint!