Reservefonds en de WOZ

Het reservefonds en de WOZ.

Wat houdt het in en wat betekend dit voor uw lasten!

Lees er hier meer over.

Let op!
Een bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag worden ingediend!
U kunt dus mogelijk alleen voor 2020 (gratis) bezwaar in laten dienen indien de dagtekening van de aanslag binnen deze zes weken ligt!

Het is dus wel belangrijk om dit volgende jaren goed in de gaten te blijven houden!
E.e.a. is ook afhankelijk van de hoogte van de inkomsten in Box 3.

Bekijk en beluister zeker ook het filmpje!