Schade

Ter kennisgeving aan alle eigenaars en (al dan niet tijdelijke) bewoners!

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Controleer eerst de reglementen en informeer eerst de administrateur of het bestuur!
Voorkom dat u zaken gaat slopen en/of verbouwen die niet zijn toegestaan!
Uw appartement en/of winkel en/of garage maakt namelijk deel uit van de Vereniging van Eigenaars!

Indien er schade is ontstaan of ontdekt aan een gemeenschappelijk deel van een appartement, garage of winkel, meld dit dan te allen tijde direct aan de administrateur of het bestuur.
Indien deze niet bereikbaar zijn dan kan men melding maken bij de blokvertegenwoordig(st)er (indien van toepassing).

Alle schades aan gemeenschappelijk delen van de VvE worden allereerst door de administrateur of bestuur in behandeling genomen.
De Technische Dienst wordt door de administrateur geïnformeerd.

Heeft u glasschade (niet behorend tot privé delen van het appartement) kijk dan hier

Denk er aan dat:

a.
Schade (al dan niet per ongeluk) aan ‘privé gedeelten’ en/of privézaken onder de eigen verzekering(en) vallen of die van derden (degene die de schade heeft veroorzaakt).

b.
Zonder schriftelijke toestemming van de administrateur of het bestuur van de VvE er geen reparaties mogen worden uitgevoerd aan gemeenschappelijke zaken van de VvE.
Welke zaken o.a. maar niet uitsluitend onder gemeenschappelijk delen vallen leest u hier.

Raadpleeg altijd eerst de administrateur of het bestuur alvorens u werkzaamheden gaat of laat uitvoeren!

c.
Kosten gemaakt of te maken zonder schriftelijke toestemming van de administrateur of het bestuur van de VvE worden niet vergoed!

d.
Gemaakte of te maken kosten, welke vergoed (dienen te) worden moeten aantoonbaar worden gemaakt middels een ‘gespecificeerde’ factuur van het uitvoerende bedrijf.
Denk er aan eerst schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de administrateur of het bestuur van de VvE!
Zonder schriftelijke toestemming en een duidelijke factuur wordt er niet uitgekeerd!

e.
Bij alle schades (behalve glasschade) welke mogelijk onder de verzekering van de VvE vallen, geldt dat de schade eerst door een expert van de verzekering moet zijn beoordeeld en deze dit eerst aan de administrateur en/of het bestuur kenbaar heeft gemaakt.
Of e.e.a. onder de opstalverzekering valt kunt u hier lezen in de polis van deze verzekering.

Indien dit niet het geval is, dient u de eigen (opstal)verzekering in te schakelen.
Schade aan inboedel is altijd voor de eigen inboedelverzekering!