Huisregels

Wist u dat?

Wij allen respectvol en vriendelijk met elkaar omgaan?

Wij houden van een goede dialoog en duidelijke communicatie?

Wij rekening houden met elkaar?

Wij geen bedreigingen, verbaal of lichamelijk geweld, discriminatie, racisme, agressie en/of ander ongewenst gedrag accepteren?

Wij geen overlast voor de buren veroorzaken?

Wij geen hinderlijk gedrag vertonen?

Wij gemeenschappelijke zaken samen dienen  schoon te houden?

Wij geen ongewenste en/of gewenste intimiteiten in gemeenschappelijke ruimten accepteren? (ongewenst uiteraard ook niet in uw appartement)

Wij indien nodig geacht direct de politie inschakelen?

Wij er in eerste instantie van uitgaan dat dit niet nodig is?

Wij allen een prettig verblijf in hun/het appartement wensen?

Wij rekenen op ieders steun?

Wij hopen dat allen met ons meedenken en bijdragen aan een gezonde VvE en een veilige omgeving?

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.