Website

De website van deze VvE dient (voornamelijk) als informatie voorziening voor eigenaars en/of bewoners van deze VvE.

Via de website kan men contact maken met de administrateur, het bestuur, of de webmaster (ook via chat).
Zaken welke niet per direct kunnen worden afgehandeld zullen de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken!
De aanvrager zal schriftelijk (per e-mail) geïnformeerd worden.
Voorafgaand aan de vergadering kan men stukken aandragen bij het bestuur.