De Warmtewet

 

 

 

 

Onderstaande tekst is overgenomen van de website van het ACM.

De warmtewet.

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden.
De Warmtewet geldt alleen voor kleinverbruikers.
Dit zijn afnemers zoals consumenten en midden- en kleinbedrijven met aansluitingen tot en met 100 Kilowatt.
De ACM houdt toezicht op de levering van warmte.
Dit toezicht is geregeld in de Warmtewet.

Bericht over de Warmtewet.

De minister van Economische Zaken gaat de Warmtewet evalueren en algeheel herzien.
Dit schrijft hij in de brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015.
Eerder was de minister van plan om de grootste knelpunten in de Warmtewet vast op te lossen met een wetswijziging.
Dat gaat nu niet door.
Wel heeft de minister in zijn kamerbrief gezegd dat het ook bij de herziening van de Warmtewet de bedoeling is om:

 1. VvE’s uit te zonderen van de verplichtingen van de Warmtewet.
 2. Het toepassen van correctiefactoren toe te staan.

De Minister heeft de ACM in zijn brief van 1 juli 2015 gevraagd om, waar mogelijk, situaties waarbij VvE’s niet volgens de Warmtewet handelen en situaties waarin correctiefactoren worden toegepast te gedogen.
Dit ziet op overtredingen:

 1. Van VvE’s waarin een woningcorporatie (of een vastgoedbedrijf/verhuurbedrijf) geen deelneming heeft.
  Alle VvE’s moeten wel voldoen aan de meetverplichtingen uit de Warmtewet.
 2. Waarbij leveranciers correctiefactoren toepassen voor de ligging en voor het warmteverlies in de transportleidingen.

De ACM zal in haar toezicht rekening houden met het verzoek van de minister.

 • Brief van de minister aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015
  [download id=”2420″]
 • Brief van de minister aan ACM over toezicht warmtewet van 1 juli 2015
  [download id=”2418″]

De warmtewet

Gebruikt u stadsverwarming of blokverwarming om uw bedrijfspand te verwarmen of om warm water te krijgen?
Dan bent u aangesloten op een warmtenet en heeft u vanaf 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken.

Let op: de Warmtewet geldt alleen voor aansluitingen van maximaal 100 Kilowatt.
Weet u niet wat de grootte van uw aansluiting is?
Dan kunt u dit bij uw warmteleverancier navragen.
Ook vindt u de grootte van uw aansluiting vaak terug in uw contract met de warmteleverancier.
Afnemers met aansluitingen groter dan 100 Kilowatt moeten zelf over de prijs en de voorwaarden voor warmte onderhandelen.
Grootverbruikers kunnen terugvallen op het Burgerlijk Wetboek.

Waarom is er een Warmtewet?

Als klant van stadsverwarming of blokverwarming kunt u niet overstappen naar een andere leverancier.
De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas.
Dit komt omdat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt.
Er is vaak maar één partij die de warmte aan u levert.
De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming. Hieronder leggen wij uit wat de wet voor u als zakelijk afnemer betekent.

Wat regelt de Warmtewet voor u?

Per 1 januari 2014 zijn de volgende dingen wettelijk geregeld:

 1. Er zijn landelijke maximumtarieven voor warmte. Uw leverancier mag niet méér rekenen dan die tarieven.
 2. Wanneer de warmteleverancier over mag gaan tot afsluiting van warmte.
 3. Wanneer u recht heeft op compensatie bij een storing.
 4. Wat er in de overeenkomst tussen u en de warmteleverancier moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.
 5. Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
 6. Heeft u een meningsverschil met uw warmteleverancier en komt u er samen niet uit? Dan kunt u naar een Geschillencommissie stappen. Want alle warmteleveranciers moeten aangesloten zijn bij zo’n Geschillencommissie. Een Geschillencommissie beslist bij een meningsverschil wie er gelijk heeft.

Betaalt u door de Warmtewet meer of minder voor warmte dan voorheen?

In de Warmtewet staat dat er een maximumprijs voor warmte is.
Deze prijs wordt elk jaar vastgesteld door de ACM.
Die prijs is gebaseerd op wat een afnemer die gas gebruikt gemiddeld per jaar betaalt.
U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou verbruiken.
Wij noemen dit het “Niet-meer-dan-anders”-principe.
Of u nu meer of minder betaalt dan voor 2014 kunnen wij niet zeggen.
Dit ligt namelijk aan uw persoonlijke situatie.