Verzekeringen

Hieronder vindt u de verzekeringen welke zijn afgesloten t.b.v. de VvE.

Per 1 januari 2019 is de VvE verzekerd via In-Staet
Tegen minimaal dezelfde voorwaarden zijn de kosten voor de verzekeringen veel lager als bij voorgaande verzekeraars.

De VvE heeft de volgende verzekeringen.

Opstal*
Casco totale complex.
Glas
Inclusief glas van balkon, galerij en privacy schotten.
Eigenaars van winkelpanden dienen hier zelf een verzekering voor af te sluiten!
Ongevallen
Voor wie werkzaamheden uitvoert in opdracht van en na overleg en goedkeuring van het College (bestuur).
Bestuurders- en toezichthouders
T.b.v. het College, zgn. rechtsbijstand.
Aansprakelijkheid
T.a.v. derden.

*Woningverbeteringen (en huisraad zoals stoelen, banken, gordijnen) van afzonderlijke eigenaars, zoals maar niet beperkt tot laminaat, luxe badkamer, een keuken met inbouwapparatuur etc. etc., vallen niet onder de dekking van genoemde opstalverzekering!
Eigenaren dienen hiervoor zelf een (inboedel)verzekering te af te sluiten.
Voor zover bekend, dekken inboedelverzekeraars het met een verbouwing gemoeid zijnde bedrag onder een speciale clausule mee tegen de bij hen geldende premie voor opstalverzekeringen.

U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met voornoemde verzekeringsmaatschappij of de administrateur van de VvE.

Onder opstal wordt verstaan ‘de constructie en bijbehorende bouwmaterialen van een woning, garage en/of berging (kelder/schuur) plus alle materialen die aan het pand vastzitten (denk hierbij aan de kozijnen, deuren, ramen en hemelwaterafvoeren).
Ook de constructie van een berging en/of garage vallen onder opstal.
Dit zoals opgeleverd (as-built) na de bouw (1964).

Echter…

Hieronder valt niet de bekleding op de muren en/of zaken die zelf zijn aangebracht (of veranderd) na de oplevering!
Denk hierbij aan behang, steenstrips, schroten, muurverf, sierpleister, lampen, contactdozen. rails, gordijnen, laminaat, plavuizen, afwerkingslatten, etc. etc.
Ook ander huisraad zoals tafels, stoelen, banken e.d. vallen niet onder de opstalverzekering van de VvE.

Dat valt onder de ‘eigen‘ inboedelverzekering.
Is er enigerlei schade aan deze zaken dan dient dat bij de eigen verzekering te worden opgegeven.
Schade veroorzaakt door derden moet op deze derden worden verhaald!

Wilt u meer weten wat bijvoorbeeld een ‘opstalverzekering’ precies inhoud dan kunt u dit o.a. vinden op Wikipedia.