Geschiedenis

Geschiedenis.

Een stukje geschiedenis omtrent het complex Van Baerlestraat en de VvE.

1966
1966
2018

In 1963 in de zgn. ‘nieuwe tijd’ (vanaf 1850 tot heden) is begonnen met de bouw van de woningen en winkels in de Vlaardingse ‘Westwijk’.
In de volksmond werd dit deel van de wijk samen met de ‘hoogkamer’ ook wel de ‘zuidbuurt’ of ‘zuidwijk’ genoemd.
De bouwstijl staat bekend als het functionalisme.

Hierop navolgend hebben de gebouwen jaren geleden het statuut ‘beeldbepalend’ gekregen en is vastgelegd bij Monumentenzorg Vlaardingen onder het identificatie objectnummer MZ_BP00013.

Op de lijst met beeldbepalende panden en objecten met cultuurhistorische waarde in Vlaardingen heeft Van Baerlestraat 1-245 volgnummer 13.
Een onafhankelijke deskundige van Stichting Dorp, Stad en Land heeft de panden een waarde van maar liefst 23 punten toegekend.

De motivatie luidt dat de bouwstijl en de ligging een zeer hoge waarde hebben. De uniciteit heeft een hoge waarde en het ensemble is slechts zeer minimaal verstoord. De onstaansgeschiedenis en het lokale belang hebben een redelijk hoge waarde.

Een beeldbepalend pand heeft cultuurhistorische waarde.
Bescherming van karakteristieke kenmerken vindt plaats in het bestemmingsplan en met behulp van de welstandsnota!

De Vereniging van Eigenaars is opgericht op 12 november 1975.
De VvE is een rechtsvorm en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 24454882 met het RSIN nummer 820505596.

De Van Baerlestraat is vernoemd naar de humanist, theoloog, dichter, historicus en hoogleraar Caspar van Baerle (Casparus Barlaeus) welke leefde van 1584 tot 1648.

Maart 2021
Caspar van Baerle

Het ‘kunstwerk’ op de noordgevel van de hoogbouw uit 1965 is van de Vlaardingse kunstenaar Dhr. Leen Droppert (geb. 1930).
Het thema heet ‘Groei‘.

Een toepasselijke naam voor een Vereniging van Eigenaars welke vooruit denken en doen.

Vandaar dat ook voor de website is gekozen voor dit logo.
Dit ‘favicon’ is ook menigmaal terug te vinden op de webpagina’s van de VvE.

Zoals vermeld in de reglementen bestaat de Vereniging uit 102 appartementen (woningen), 21 dagwinkels (bedrijfspanden) en 12 garages.

WIST U DAT?
Door op het VVEVBV logo te klikken gaat men terug naar de
naar de hoofdpagina van de website.

De website van de VvE is in 2017 opgezet door Leo Nebbeling (voormalige bewoner / lid van de VvE en webmaster).
Daarmee is de informatievoorziening middels een brief waarmee eigenaars voorheen in kennis werden gesteld van zaken binnen de VvE (‘op de hoogte’) komen te vervallen!

Meer te weten komen over Vlaardingen kan op de website ‘De geschiedenis van Vlaardingen